εὑρετής


εὑρετής
изобретатель

Ancient Greek-Russian simple. 2014.